• تاکید بر اهمیت حوزه مطالعاتی الهیات عملی به عنوان یکی از شاخه های کمتر شناخته شده از الهیات در داخل کشور
  • ایجاد فرصت برای تعاملات بین المللی میان اندیشمندان داخلی و خارجی در حوزه الهیات عملی
  •  استفاده از ظرفیت الهیات عملی برای گسترش گفت و گوی میان ادیان
  • ایجاد بستری برای ارائه راهکارهایی به منظور رفع دغدغه های انسان امروز بر اساس ظرفیت های الهیات عملی
  •  معرفی رشته الهیات عملی به دانشجویان علاقه مند به حوزه الهیات